Är hyresgästen ersättningsskyldig för skada?

2021-03-30 i Hyresrätt
FRÅGA
HejVi har hyrt ut en bostadsrätt. Hyresgästen har torkat tvätt i vardagsrummet. Parketten har skador på flera ställen, där torkställningen troligen stått. Golvet måste bytas ut. Vi har tagit foton när golvet ännu inte hade så stora skador. I hyreskontraktet står det att bevisbördan vilar på hyresgästen. Hyresgästen vill inte kännas vid skadorna. Är hyresgästen ersättningsskyldig och hur kan vi gå vidare med detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar om ni kan få ersättning för den egendom som hyresgästen skadat samt hur ni kan gå vidare med ärendet. Bestämmelser om ersättningsskyldighet för skador i en hyresrätt finns i 12 kapitlet jordabalken.

Det är hyresgästen som är ersättningsskyldig

Hyresgästen har en så kallad vårdnadsplikt för lägenheten under hyrestiden. Vårdnadsplikten innebär att hyresgästen under hyrestiden ska vårda lägenheten och tillhörande möbler väl. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hushållet, eller gäster (12 kap. 24 § första stycket JB).

Hyresgästen har med andra ord en skyldighet att vårda lägenheten och tillhörande möbler, samt ett ansvar för skador orsakade av gäster eller familjemedlemmar.

Är hyresgästen skyldig att ersätta alla skador?

Hyresgästen behöver inte ersätta skador som orsakats genom normal användning av lägenheten. Detta innebär att hyresgästen får utsätta lägenheten för "normalt slitage" utan att riskera ersättningsskyldighet. Dessa skador som du beskriver i din fråga torde inte räknas som normalt slitage, vilket innebär att hyresgästen är skyldig att ersätta skadorna.

Vad kan jag göra om hyresgästen orsakar skador på lägenheten?

Jag rekommenderar dig att kontakta hyresgästen och berätta att hen är skyldig att ersätta er för skadorna. Om hyresgästen inte svarar eller vägrar betala kan ni vända er till domstol. Rättsregler om hur en talan ska väckas återfinns i rättegångsbalken (RB). En rättegångsprocess inleds med att käranden (dvs du som stämmer motparten) utformar en stämningsansökan (42 kap. 1 § RB).

Om du överväger att ta ärendet vidare till domstol rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.

Du kan även kontakta ert försäkringsbolag för att undersöka om hemförsäkringen täcker skadorna, och istället kräva hyresgästen på självrisken.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Sophie Amalie Böje
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96379)