Är hyresgästen ersättningsskyldig för skada?

Min hyresgäst har spräckt bottenkaret i en duschkabin som endast är 2 år, ( ny när dom flyttade in ) han anser att han ej är ersättningsskyldig för detta. Familjsammansättning 2 vuxna med tre barn.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. jordabalken.

Hyresgästen har en skyldighet att väl vårda lägenheten under hyrestiden (12 kap. 24 § jordabalken) och är skyldig att ersätta all skada som denne orsakar genom dennes vållande, vårdslöshet eller försummelse. Ansvaret omfattar även skador som familjemedlemmar och gäster orsakar genom deras vårdslöshet. Hyresgästen är dock inte ansvarig för normalt slitage eller olyckshändelser. Vad som menas med normalt slitage är t.ex. hål i väggar i inte alltför stor utsträckning. Skador som sprickor i badkar, handfat och toalettstol, trasiga fönsterrutor och liknande anses normalt inte vara normalt slitage, utan anses vara skador som uppstår genom vållande eller oaktsamhet. Hyresgästen är även skyldig att genast upplysa hyresvärden om skadan i fall skadan måste avhjälpas snabbt för att allvarlig olägenhet inte ska uppstå.

Huvudregeln är att hyresvärden har bevisbördan för att hyresgästen varit vårdslös. Alltså måste hyresvärden bevisa att hyresgästen orsakat skadan genom vårdslöshet. I NJA 1975 s. 657 har dock högsta domstolen sagt att hyresvärden i vissa fall inte har hela bevisbördan för att hyresgästen åstadkommit skadan. Skador som uppkommit under hyrestiden på egendom som normalt inte är åtkomligt för annan än hyresgästen och som typiskt sett uppkommer genom vårdslöshet presumeras ha orsakats av hyresgästen. Kan hyresvärden visa att det är sannolikt att hyresgästen orsakat skadan måste hyresgästen motbevisa detta.

I ditt fall verkar det som att du kan visa att hyresgästen har orsakat skadan, eftersom att duschkabinen var ny när de flyttade in. Det som är avgörande är om hyresgästen har orsakat skadan genom oaktsamhet eller vållande, eller om det rör sig om en olyckshändelse. Det framgår inte hur hyresgästen har orsakat skadan. Om din hyresgäst har orsakat skadan pga. att de har varit oförsiktiga, dvs. att skadan hade kunnat undvikits om de varit mer försiktiga är de ersättningsskyldiga för skadan. Om det istället har varit en olyckshändelse är hyresgästen inte ansvarig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000