Är hyresgästen ansvarig för vattenskador i en hyresrätt?

Har en handikappad och utvecklingsstörd dotter som bott i samma lägenhet i 22 år. När hon flyttade in var lägenheten i hyfsat skick, förutom badrummet som sett bättre tider. Nu har hon bytt hyresvärd sedan ett år tillbaka. Problemet nu är att det uppstått en vattenskada i badrummet (duschen) och vi har anmält skadan. Det har alltså inte gjorts någon ang. badrummet på alla år och ingen besiktning har skett av hyresvärden.

Nu försöker hyresvärden ålägga henne att åtgärda skadan och hotar med vräkning/ kronofogde om vi inte åtgärdar. Vad har vi för rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din dotter bor i en hyresrätt och att det har uppstått en vattenskada i badrummet som hyresvärden menar att din dotter ska ansvara för. Jag förstår det även som att det är fråga om en hyresrätt.

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det betyder att lägenheten ska vara i ett acceptabelt och beboeligt skick när hyresgästen flyttar in, se 12 kap 9 § JB (här). Denna underhållsplikt gäller sedan under hela hyrestiden, se 12 kap 15 § JB (här). Utöver att se till att lägenheten är i ett acceptabelt skick är hyresvärden även skyldig att med skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer som kan behövas på grund av normalt slitage och föråldring.

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen ska vårda lägenheten under hyrestiden, se 12 kap 24 § JB (här). Vårdplikten innebär att hyresgästen ska vidta sådana åtgärder som behövs för den löpande skötseln av lägenheten, som att t.ex. städa och hålla den ren. Hyresgästen är endast skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet. Ansvaret är ganska långtgående eftersom hyresgästen inte bara ansvarar för sig själv, utan även för familjemedlemmars, gästers och hantverkares vårdslösa handlingar. Hyresgästen blir däremot inte ansvarig för olyckshändelser. Hyresgästen har en skyldighet att meddela hyresvärden om en vattenskada uppstått så fort som möjligt, men det förstår jag att ni gjort i det här fallet.

Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid som hyresgästen nyttjat lägenheten. Av NJA 1975 s. 657 framkommer att värden inte har hela bevisbördan för att det är hyresgästen som orsakat skadan. Hyresgästen kan alltså inte gå fri från ansvar bara genom att hävda att skadan berott på en olyckshändelse.

Sammanfattning

Det framgår inte hur skadan uppkommit i din dotters badrum mer än att det är fråga om en vattenskada. Din dotter ansvarar endast om hon, eller någon hon bjudit hem till sig, vållat skadan genom vårdslöshet. I annat fall ansvarar hyresvärden för skadan.

Du har beställt en expressfråga med telefonrådgivning. Jag föreslår att vi tar telefonrådgivningen i eftermiddag kl.17. Om tiden inte passar dig så kan du maila mig på sofia.edvardsson@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000