Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?

2021-10-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har en hyresgäst som har kontaktat kommunen om mögel i lägenheten. Vi har aldrig fått klagomål på detta. Vi har dock aldrig kollat om där var fukt. Är det vi som ska kontrollera detta eller ska hyresgästen anmäla detta till oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är hyresgästens skyldighet att meddela hyresvärden om en skada uppstår i bostaden under hyrestiden (12 kap. 24 § 2 st. jordabalken). Om det är fråga om skador av mer brådskande art, dvs. skador som kan leda till mer allvarliga följder, måste hyresgästen genast underrätta hyresvärden. Ifall hyresgästen inte gör detta kan han eller hon bli ansvarig för den skada som uppstår till följd av underlåtelsen. När hyresgästen påtalar bristen i bostaden är det sedan hyresvärdens skyldighet att åtgärda skadan. Om hyresvärden inte vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen kan hyresgästen vända sig till exempelvis kommunen för att få hjälp.

Sammanfattningsvis ska hyresgästen i första hand vända sig till er som hyresvärdar för att få hjälp med mögelskadan. Hyresgästen har en anmälningsskyldighet enligt lagen och det är alltså inte ni som behöver säkerställa bostadens skick under hyrestiden. Hyresgästen kan sedan söka hjälp på annat håll om skadan inte åtgärdas efter anmälan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97696)