Är hustru skyldig att försörja sin make?

2019-04-10 i Underhåll
FRÅGA
Om ett gift par utan barn separerar utan att ta ut skilsmässa och maken i förhållandet inte har jobb, a kassa eller nån annan försörjning. Är hustrun då skyldig att försörja honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsplikt för makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ni är fortfarande gifta

Ert äktenskap består trots att ni bor på varsitt håll, äktenskapet upplöses nämligen endast genom död eller skilsmässa (ÄktB 1 kap. 5 §). Så länge äktenskapet gäller, är makarna även underhållsskyldiga gentemot varandra.

Det framgår av sjätte kapitlet, att makarna utefter egen förmåga ska bidra till att deras gemensamma behov tillgodoses. Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för dennes utgifter, har den andra maken en skyldighet att tillskjuta pengar. Tanken är att makarna ska leva på samma standard (ÄktB 6 kap. 1 och 2 §§).

Om makarna inte varaktigt bor tillsammans gäller fortfarande underhållsskyldigheten, den ena maken ska alltså genom underhållsbidrag fullgöra plikten till den andra maken (ÄktB 6 kap. 6 §).

Försummar sin plikt

Om en make anser att den andre inte lever upp till skyldigheten, kan denne vända sig till domstol som får ålägga den maken att betala underhållsbidrag (ÄktB 6 kap. 5 §).

Sammanfattning

Trots att makarna inte bor tillsammans, eller att maken inte har någon inkomst, gäller underhållsskyldigheten gentemot varandra. I detta fall är alltså hustrun skyldig att ge underhållsbidrag till sin make.

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (932)
2020-05-31 Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?
2020-05-31 Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?
2020-05-29 Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?
2020-05-29 Hur beräknar jag underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (80701)