FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll10/04/2019

Är hustru skyldig att försörja sin make?

Om ett gift par utan barn separerar utan att ta ut skilsmässa och maken i förhållandet inte har jobb, a kassa eller nån annan försörjning. Är hustrun då skyldig att försörja honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsplikt för makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ni är fortfarande gifta

Ert äktenskap består trots att ni bor på varsitt håll, äktenskapet upplöses nämligen endast genom död eller skilsmässa (ÄktB 1 kap. 5 §). Så länge äktenskapet gäller, är makarna även underhållsskyldiga gentemot varandra.

Det framgår av sjätte kapitlet, att makarna utefter egen förmåga ska bidra till att deras gemensamma behov tillgodoses. Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för dennes utgifter, har den andra maken en skyldighet att tillskjuta pengar. Tanken är att makarna ska leva på samma standard (ÄktB 6 kap. 1 och 2 §§).

Om makarna inte varaktigt bor tillsammans gäller fortfarande underhållsskyldigheten, den ena maken ska alltså genom underhållsbidrag fullgöra plikten till den andra maken (ÄktB 6 kap. 6 §).

Försummar sin plikt

Om en make anser att den andre inte lever upp till skyldigheten, kan denne vända sig till domstol som får ålägga den maken att betala underhållsbidrag (ÄktB 6 kap. 5 §).

Sammanfattning

Trots att makarna inte bor tillsammans, eller att maken inte har någon inkomst, gäller underhållsskyldigheten gentemot varandra. I detta fall är alltså hustrun skyldig att ge underhållsbidrag till sin make.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”