Är hot om att döda någon via sms att likställa med muntligt hot om detsamma ?

FRÅGA
Är hot om att döda någon via sms att likställa med muntligt hot om detsamma ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det huvudsakliga brottet som kan aktualiseras vid hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken och kallas olaga hot. Enligt lagens ordalydelse kan den som "hotar med brottslig gärning" göra sig skyldig till olaga hot. En brottslig gärning kan vara exempelvis hot om att döda någon, stjäla från någon eller misshandla någon. Det anges inte om hotet ska ske muntligen eller skriftligen. Med andra ord kan ett skriftligt hot via t.ex. sms likställas med ett muntligt hot.

För att man ska ha gjort sig skyldig till olaga hot krävs också att hotet är "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan". Om den hotade inte tar hotet på allvar eller vet att man kan avstyra hotet är det inte "ägnat att framkalla allvarlig fruktan". Om man har fått ett dödshot via sms och känner sig illa till mods av detta är min bedömning dock att personen som skickat sms:et förmodligen gjort sig skyldig till olaga hot.

Min rekommendation är att du gör en polisanmälan. Eftersom hotet är skriftligt råder det inga motstridigheter kring vad som har uttalats och det är mycket möjligt att hotet är ägnat att framkalla rädsla på det sätt lagen beskriver.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94568)