Är häst ett fordon enligt lagstiftning?

2020-11-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får jag ta hästen hem från krogen?, Jag har försökt söka information om nåt som i vissa länder kallas för tygelfylla, har läst lite olika bestämmelser och lagar men blir inte klok på vad som gäller det är luddigt, räknas hästen som fordon? Eller som ett flyktdjur? Får jag vara på gränsen till medvetslös onykter och sätta mig på hästen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om en häst räknas som ett fordon enligt lagstiftning. De regelverk som aktualiseras i ditt scenario är trafikförordningen.

Vad säger lagen som reglerar rattfylleri?

I lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott står det att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att denne intagit alkohol eller narkotika kan dömas för rattfylleri. Vid alkoholpåverkan gäller att alkoholkoncentrationen under färden uppgår till minst 2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Vad menas med motordrivet fordon?

Enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner står det att ett fordon är " En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Det man kan få fram av denna text är att en häst är att betrakta som ett fordon. Detta eftersom att den huvudsakligen är till för färd på marken och löper inte på skenor.

Vad är ett hästfordon?

Det vi får fram i lagen om vägtrafikdefinitioner är att ett hästfordon är ett fordon som är förspänt med dragare. Detta innebär att om du rider med häst och vagn räknas detta in som ett fordon. Du hittar exempelvis i trafikförordningen i 12§ att vägrenen skall användas av som har ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

I och med att häst och vagn inräknas som ett fordon enligt lagstiftningen skall de regler som gäller för fordon gälla även här. Det betyder att man kan bli dömd för rattfylleri om man rider häst och vagn.

Vad gäller med ridning utan vagn?

Trafikreglerna säger att hästekipage, ridande eller körande, betraktas som fordon och ska färdas på höger sida av vägen. De ska följa trafikreglerna precis som alla andra. Detta innebär att häst och ryttare (ridande) är per definition ett fordon och ska liksom bilar färdas på gator och vägar eller exempelvis på särskilt anvisade rid-leder. En ryttare får inte rida på gång- eller cykelbanor. Inte heller på motorväg eller motortrafikled. Detta framgår av trafikförordningen 3kap 6§.

Får man då rida eller köra häst och vagn onykter?

Sammanfattningsvis gäller lagen om rattfylleri även för de som rider och kör häst och vagn. Detta innebär att du inte får ta hästen hem från krogen när du är onykter.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (888)
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?
2021-04-30 Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

Alla besvarade frågor (92106)