Är hämd tillåtet?

Hej! Är det tillåtet att hota, förolämpa och ofreda tillbaka mot folk som gjort detsamma eller ännu värre saker mot mig, förstört mitt liv? De samarbetar, har mycket mer ekonomiska resurser och är i en maktposition. Kan man också hävda att de samtyckt eller accepterat sådana handlingar pga historiken? Är det också relevant i fallet vem det var som började, eller förvärrade situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Mitt råd:

För det första tänker jag att det är viktigt att jag redogör mitt generella råd i saken. Jag avråder starkt att begå brottsliga gärningar för att ta ut sin hämd på personer som har behandlat dig illa. Har brott begåtts mot dig, så rekommenderar jag att du istället vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. 


Jag kommer nu redogöra för situationen som sådan.

Hot, förolämpning och ofredande är alla brott enligt brottsbalken (4 kap 5 §, 5 kap 3 § & 4 kap 7 § BrB). De innebär lite olika saker. 


Hot innebär att man hotar att en annan person med ett brott, exempelvis att man skall slå dem vilket är misshandel, och att hotet i typfallet framkallar en allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet avsende fysiskt, saker man äger, sin frihet eller frid. 


Förolämpning handlar om att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Typexemplet skulle exempelvis kunna vara mobbning och hånande ord. 


Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon eller utsätter någon för störande kontakter eller annan hänsynslöst agerande om det i typfallet kränker dennes frid på ett kännbart sätt. Det skulle kunna handla om tafsande, spammedelande eller telefonpåringningar, störande ljud, kastande av saker etc. Mycket kan falla in under ofrendande.


Med hur förhåller allt sig till hämd då? 

Hämd är aldrig tillåtet. Att utföra brott och sedan försöka skylla på att någon började eller gjorde samma sak är inte en giltig ursäkt. Alla har ett eget ansvar för sina egna handlingar. Brott är brott. Den enda situationen brott är tillåtet är i nödvärn (24 kap 1 § BrB) och nöd (24 kap 4 §), alltså självförsvar och ifall ens liv är i fara. Nöd är dock inte tillämpligt i denna situationen utan handlar mer om ifall man riskerar att dö i en snöstorm så kan man slå in ett fönster för att överleva. 


SJälvförsvar är nog inte heller tillämpligt i sig, för självförsvar kräver att det finns ett påbörjat eller en överhängande angrepp. Alltså att någon attackerar en, eller håller på att göra det. Då får man bruka självförsvar i den mån det krävs för att komma där ifrån i princip. 


Självförsvar bedöms oftast utifrån vad man kunde ha gjort. Huvudsakligen kollar domstolar på ifall man hade kunnat springa ifrån en situation eller ropa på hjälp istället för att bruka våld eller använda sig av brottsliga handlingar. Dessutom kan självförsvaret inte vara oproportionerligt, utan ifall det är uppenbarligt oförsvarligt är det att anse som brott. I den situation du beskriver ger nog inte hot, förolämpningar och ofredande någon rätt till självförsvar alls. Dessutom är det inte självförsvar att upprepa samma handlingar, utan det handlar snarare om att slå tillbaka om man blir anfallen, eller knuffas för att komma därifrån eller brottas ifall någon angriper med en kniv och liknande. Att förolämpa tillbaka är exempelvis inte självförsvar.


Vad blir då slutsatsen?

Ja, det finns rimligen inte någon grund för självförsvar i den situationen du beskriver och därmed ifall du begår brottsliga handlingar i hämd så kommer de att anses som brottsliga och därmed medföra ett straffansvar. Jag avråder därför att hämnas och istället vända dig till polisen ifall du utsatts för brott.

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”