Är halvsyskons barn arvsberättigade?

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min bror har gått bort och han var ungkarl och inga barn. Vi hade en halvsyster som är död och hon har en son som lever hur ärver han?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).

1. Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).

2. Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar, som tar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar (2 kap 2 § ÄB).

3. Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrarna och morföräldrarna arvet. Var och en ärver lika lott (2 kap 3 § ÄB).

I ditt fall

Eftersom din bror inte hade några barn, är det i första hand era föräldrar som ärver honom. Dessa tar hälften var av arvet.

Halvsysterns son kan ärva om följande situation föreligger.

Om den förälder som ni har gemensamt med halvsystern inte lever, innebär det att du och halvsysterns son kommer dela på den förälderns del av arvet. Egentligen skulle du och din halvsyster dela på den förälderns del av arvet, men då din halvsyster gått bort, träder sonen i hennes ställe. Om den förälder ni har gemensamt med halvsystern lever, kommer inte sonen ärva (om det inte finns testamente som föreskriver annat).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89544)