FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt24/10/2018

Är grupper på Facebook som går ut på att okväda politiska partier okej?

Det fin en sluten grupp på FB som kallar sig Vi "SD är lika med rasister"

Jag själv passivt meddlem för att höra hur jargongen går. Vad säger lagen om detta? Är gruppen tillåten? Det är klart bara spott spe om SD, vilket verka vara gruppens mål.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar om den ifrågavarande gruppen är lagligt, d.v.s om det finns några lagar som straffbelägger eller annars hindrar gruppen eller dess medlemmar. Jag utgår vidare, med ledning från hur du skriver i din fråga, ifrån att gruppens syfte är att uttrycka missaktning för Sverigedemokraterna och dess företrädare.

I Sverige har vi som stark huvudregel yttrandefrihet

I Sverige råder som stark huvudregel yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär, såsom saken definieras i vår grundlag regeringsformen, "frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor," (2 kap 1 § 1 st 1 p RF). Begränsningar i yttrandefriheten måste vara godkända i regeringsformen, och måste vara i lagform. Finns ingen lag som förbjuder ett yttrande, är med andra ord det yttrandet fullt tillåtet. Beträffande politiker eller andra i maktställning, anses yttrandefriheten dessutom vara extra stark; dessa anses få tåla mer missaktning än vanliga människor.

Gruppen ifråga faller troligtvis inom yttrandefrihetens gränser

Det finns ingen lag som förbjuder människor att bilda en rörelse vars syfte är att motarbeta och uttrycka missaktning för en annan politisk rörelse eller dess företrädare. Inte heller tycks gruppens ändamål eller verksamhet falla i riskzonen för att utgöra något brott. Gruppen och dess medlemmars utnyttjande av yttrandefriheten är alltså fullt tillåten.

Lyckönskningar och hälsningar,Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo