Är godkänt avtal bindande om kund inte angett att den läst villkoren?

Hej!

När det gäller avtal för tjänster man beställer online, är de bindande om det inte finns någon kryssruta att kryssa i som indikerar att man läst villkoren?

Exemplet i frågan har ett formulär, med en knapp "Boka" under. Strax under knappen så står det "I samband med att du trycker på Boka så godkänner du avtalet nedan".

Är det verkligen riktigt eller krävs det en kryssruta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns inga generella specifika krav för formen av hur en person ska godkänna ett avtal, så länge båda parter accepterat avtalet. Alltså räcker det i ditt exempel med att företaget skriver att man som kund godkänner avtalet om man klickar på Boka-knappen.
Rent juridiskt krävs det ingen separat ruta att kryssa i för att bekräfta att man läst villkoren, godkänner man avtalet är det ens egna ansvar huruvida man läst villkoren i avtalet eller inte. Godkänner man avtalet enligt instruktionerna från företaget så har man accepterat villkoren i avtalet.

Vänliga hälsningar,
Lovisa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning