Är gåvor skattepliktiga, och ska de tas upp i deklarationen?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej , år 2013 10 22 Fick jag gåva från min bror på 400.000kr Kontoöverföring .Samt hade vi 2 st vittne o gåvobrev undertecknades samma dag.Bara för att jag inte hade noterat på min deklaration så fick jag betala 517.000 kr till skatteverket där det står oredovisade inkomst beskattning .Detta stämmer inte o nu har jag gått till Högsta förvaltningsdomstolen o behöver er hjälp .Det är riktigt skandal .Finns det gåvoskatt i Sverige?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)

Behöver jag betala skatt för en gåva jag mottagit?

Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men det är sedan 2005 avskaffad och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att:

En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och gåvan bygger på frivillighet.

Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.

Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?

I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning och råd

Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda är gåvan skattefri, och behöver då inte tas upp i deklarationen. Det finns dock en möjlighet att ändå ta upp gåvan i deklarationen, även om det inte är något krav, för att stilla Skatteverkets nyfikenhet. Detta kan vara bra att göra om det rör sig om en stor summa pengar, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll