Är gåvor från familj från utlandet skattefria?

2021-05-14 i Gåvoskatt
FRÅGA
Mina föräldrar bor utomlands, i Europa, dom vill skicka en stor summa pengar till mig som är bosatt i Sverige. Är denna överföring skattefri? Vidare undrar jag om jag vid ett senare tillfälle skickar tillbaka en likadan summa pengar eller större skulle jag skatta någon utav transaktionerna då vi är son-föräldrar? Ingen motprestation förväntas vid båda transaktionerna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor är i regel skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL)).

För att det ska anses vara en gåva finns det rekvisit som måste uppfyllas. Det ska vara en förmögenhetsöverföring, den ska vara frivillig och det ska föreligga en gåvoavsikt. Om dessa tre är uppfyllda är överföringen skattefri. För att underlätta ifall det skulle förekomma tvivel kan det vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev.

Överföringar över 150 000kr medför en uppgiftsskyldighet, något som bankerna oftast sköter (23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen). Detta gäller för båda transaktionerna, från och till landet. Uppgiftsskyldigheten kan också bli aktuell ifall överföringen är i en annan valuta än kronor.

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (328)
2021-06-01 Gåvoskatt
2021-05-17 Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?
2021-05-14 Är gåvor från familj från utlandet skattefria?
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

Alla besvarade frågor (93136)