Är gåvan tillåten då givaren har skuld till kronofogden?

FRÅGA
Hej,Min mamma har en skuld hos kronofogden. Tillsammans med sin sambo äger hon 50% av deras bostadsrätt. Min fråga är, kan hon ge sin del av bostadsrätten som en gåva till sin sambo trots att hon har skulder hos kronofogden? Med vänlig hälsning,Therese
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 11 kap. 1 § Brottsbalken finns en bestämmelse som säger att: den som är på obestånd, eller påtaglig fara föreligger för att hen ska komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande avhänder sig egendom av betydande värde döms för oredlighet mot borgenärer till högst två års fängelse (se här). Detta innebär att det är otillåtet för den som är på obestånd att drastiskt minska sin förmögenhet genom att exempelvis ge bort den.

Denna brottsbestämmelse förutsätter att personen som utför handlingen är på obestånd. Med obestånd menas en person som inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller, och den oförmågan är inte endast tillfällig. En skuld hos kronofogden kan vara en indikator för att din mor är/riskerar att komma på obestånd, däremot måste man göra en helhetsbedömning av din mors ekonomiska situation.

Bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer förutsätter även att gåvan som ges är av betydande värde. Nu har jag ingen vetskap om vad bostadsrätten är värd, men 50 % av en bostadsrätt borde anses ha ett sådant betydande värde för att handlingen ska vara otillåten om kravet på obestånd är uppfyllt.

Som du säkert märkt är det svårt att ge ett rent ja- eller nej svar på denna fråga. Det är många aspekter som måste beaktas för att avgöra om denna gåva är tillåten eller inte. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka

Hoppas att mitt svar hjälper er

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88384)