Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

FRÅGA
Hej.Huvudfråga: Är försök till ringa bedrägeri ett brott?Enligt Brb är försök till ringa stöld inte ett brott, men otydligt vad som gäller försök till ringa bedrägeri. Ett exempel kan vara en person som fyller på ett paket med fler varor med uppsåt att slippa betala för de extra. I kassan märker personal att det är fel mängd i och brottet är då inte fullbordat.En del vill rubricera detta som försök till ringa stöld, vilket betyder att personen inte kan gripas.Andra säger att detta är försök till ringa bedrägeri (lågt värde) och då kan personen ev gripas.11 § För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap.Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.Lag (2017:442).
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag vi behöver gå in på för att se om ringa bedrägeri är ett brott är brottsbalken och där vi finner bestämmelserna i 9onde kapitlet i brottsbalken.

Ringa bedrägeri:

Ifall någon vilseleder någon annan till en handling som skapar vinst för personen som vilseleder och skada för den vilseledda så har man begått bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Ringa bedrägeri uppkommer då omfattningen eller omständigheterna tyder på att skadan inte var så stor, vilket verkar vara fallet i denna situation (9 kap. 2 § brottsbalken).

Försök till ringa bedrägeri är däremot inte straffbart eftersom det inte räknas upp i 11 § (9 kap. 11 § brottsbalken). Försök till ringa bedrägeri är alltså inte ett brott som omfattas av brottsbalken.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Vänligen,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91294)