Är försök till bedrägeri straffbart?

FRÅGA
Är försök till bedrägeri straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att försök till bedrägeri är straffbart. Detta framgår av 9 kap. 11 § och 23 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Beroende på omständigheterna kan man få samma straff för försök till bedrägeri som om man hade begått det fullbordade brottet. Oftast blir dock straffet lägre än så. Både försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. BrB inverkar på vad det blir för påföljd.

Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll