Är försäljning av hyresfastigheten en besittningsbrytande grund?

Hej. Mitt Aktiebolag skall sälja en fastighet med ett bostadshus (villa) som har en hyresgäst med ett tillsvidarekontrakt. Kan företaget säga upp hyresgästen med hänvisning att fastigheten skall säljas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpligt lagrum
Eftersom fastigheten, och därmed bostadshuset, ägs av ditt aktiebolag är det Hyreslagen i Jordabalkens tolfte kapitel som blir tillämplig.


Hyresgästen har besittningsskydd
Att hyresgästen har ett besittningsskydd innebär att han kan ha rätt till förlängning av hyresavtalet även om du som hyresvärd vill säga upp det och gör detta i tid. Finns det ingen så kallad besittningsbrytande grund där hyresgästen exempelvis har förverkat hyresrätten genom att missköta sig på olika sätt gäller besittningsskyddet. Det finns även andra saker som bryter besittningsrätten och de räknas upp i 12 kap. 46 § JB om du vill kika närmre på dem där.

I den tionde punkten, vilken jag anser är den generella punkt som du möjligen skulle nå framgång med, handlar det om en intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens behov. Det krävs att det inte strider mot god sed eller på annat sätt är oskäligt att hyresförhållandet upphör. Detta är något som prövas av Hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att göra en intresseavvägning och väga era respektive behov mot varandra. Generellt sett kan man säga att besittningsskyddet är väldigt starkt och att hyresgästen därmed har en fördel i fall som dessa. Hur Hyresnämnden hade bedömt i ditt fall kan jag tyvärr inte svara på eftersom de tar in så pass mycket i sin avvägning som jag dessutom inte har någon information om här.


Råd och avslutning
Mitt råd till dig är att säga upp hyresavtalet enligt er avtalade uppsägningstid eller den lagstadgade uppsägningstiden på tre månader, 12 kap. 4 § JB. Om det blir en tvist, där hyresgästen påkallar sin rätt till förlängning på grund av besittningsskyddet, är ni skyldiga att hänskjuta denna tvist till Hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång, 12 kap. 49 § JB. Gör det inte inom denna tid är din uppsägning utan verkan. Det är sedan upp till Hyresnämnden att besluta vems intresse som väger tyngst – ert intresse att sälja eller hyresgästens intresse i att bo kvar.

Jag hoppas att detta svar var till hjälp och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000