Är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn när de har flyttat hemifrån?

2019-07-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Jag frågade och fick svar om underhåll till min 18åriga dotter. Men jag undrar nu, om hon har valt att flytta hemifrån och ändå går i skolan, är vi ändå underhållsskyldiga? Är vi det även som nu när det är sommarlov? Hur räknar man på vad man är skyldig att betala?Hur ska vi göra för att få information om att hon faktiskt är i skolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör underhåll av barn, blir föräldrabalken (FB) tillämplig för att utreda din fråga.

Föräldrar och vårdnadshavare ska svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt (rimligt) med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrars underhållsskyldighet bestäms också utifrån barnets egna tillgångar och inkomster, samt sociala förmåner. Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Men om barnet går i skolan och är 18 år, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grund- och gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning, enligt 7 kap. 1 § FB. Dock kan inga krav ställas på föräldrar, att de ska betala för ett annat boende eller andra omkostnader, som barnet ådrar sig, om de inte vill eller har ekonomisk möjlighet till det.

Sammanfattningsvis har ni som föräldrar en underhållsskyldighet för ert barn till dess att denne är 18 år, eller går i skolan tills denne är 21 år. Dock gäller inte denna underhållsskyldighet för er om ert barn väljer att flytta hemifrån vid 18 års ålder och fortfarande går i skolan.

Hoppas ni fick svar på er fråga, annars är det bara att ni hör av er till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82625)