FrågaFAMILJERÄTT09/08/2018

Är föräldrar skyldiga att betala underhållsbidrag till barn efter att barnet slutat gymnasieskolan?

Hej - undrar om mitt barns far kan vara ansvarig att dela på extrakostnader som körkort, student, hemmaboende utan inkomst, flytt till annan ort för studier etc? Vi har delad vårdnad och han slutade betala underhåll när vårt barn slutade gymnasieskolan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Regler om underhållsskyldighet för föräldrar finns i föräldrabalkens (FB) 7 kapitel.

Om underhållsskyldighet

Föräldrar till ett barn är skyldiga att utefter sin ekonomiska förmåga försörja sitt barn fram tills hen fyller 18 år, då upphör nämligen underhållsskyldigheten. Om barnet skulle fortsätta studera i grundskola eller gymnasieskola efter att ha fyllt 18 år kvarstår dock underhållsskyldigheten, men som längst tills barnet fyllt 21 år. En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om hen inte har vårdnad om barnet och inte heller bor varaktigt tillsammans med barnet. En förälder ska också betala underhållsbidrag om hen har gemensam vårdnad men barnet bor varaktigt hos den andra föräldern, FB 7 kap. 2 §.


Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga på hur er situation ser ut.

Om ert barn är under 18 år är svaret att barnets far är fortsatt skyldig att betala underhåll. Detta gäller oavsett om barnet studerar eller inte.

Om ert barn är under 21 år och fortsatt studerar på grundskole- eller gymnasienivå genom att läsa upp betyg eller liknande, så är svaret att barnets far är fortsatt skyldig att betala underhåll.

Om barnet är under 21 år och inte studerar på grundskole- eller gymnasienivå har underhållsskyldigheten från er föräldrar upphört.

Pappans underhållsskyldighet ser alltså ut som jag ovan beskrivit. Om ert barn var över 18 år, men under 21 år när barnet slutade gymnasieskolan var det okej att pappan slutade betala underhåll. Eftersom han inte längre var skyldig att betala underhåll, behövde han heller inte dela på eventuella körkortskostnader, hemmaboende utan inkomst, studentkostnader eller kostnader för flytt till annan ort för studier heller.

Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image