FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll21/12/2020

Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?

Jag funderar på att studera matte 2b och 3b vid komvux. Jag har en färdig gymnasieexamen i ester, men för att komma in på diverse högskolor krävs högre kurser i matte vilket jag försöker nå.

Om jag skulle studera matte vid komvux, skulle mina föräldrar ha försörjningsplikt eller hur det ut gällande den frågan? Jag är 19 år.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis tillämpas föräldrabalken (1949:381) (FB) på din fråga.

Av 7 kap. 1 § 2 st. FB framgår att dina föräldrars underhållsskyldighet upphör när du fyllt arton år. Skyldigheten förlängs dock om du går i skola vid denna tidpunkt och kan förlängas till du fyller 21 år, vilket är anledningen till att dina föräldrar varit underhållsskyldiga genom hela din gymnasietid. Vidare framgår dock att underhållsskyldigheten endast gäller för skolgång i form av grundskolestudier, gymnasiestudier eller annan jämförlig utbildning.

Eftersom din fråga rör eftergymnasiala studier i form av komvux finns det ingen lagstadgad huvudregel för att dina föräldrar är skyldiga att betala underhåll åt dig, eller försörja dig, för dessa typer av studier. Det har dock funnits rättsfall (se NJA 1990 s. 49 II och NJA 1990 s. 49 III), där det Högsta domstolen uttryckt att forsatta studier vid Komvux kan leda till fortsatt underhållsskyldighet, om studierna har inneburit ett nytt linjeval. Det har visat sig att utbildningen på Komvux måste vara motiverad och i bedömningen kan det ha betydelse om kurserna på Komvux är liknande kurserna som lästes på gymnasiet. Underhållsskyldigheten kan anses vara mer motiverad om studierna på Komvux skulle vara av en annorlunda karaktär, än din estetutbildning från gymnasiet. Eftersom du vill läsa kurser som du delvis redan har läst på gymnasiet, inom matematik, så är det möjligtvis inte tillräckligt motiverat för att kunna göra dina föräldrar underhållsskyldiga. Då du också redan har en gymnasieexamen begränsas dina möjligheter att dina föräldrar ska bli fortsatt underhållskyldiga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000