Är felaktigt pris i webbutik bindande?

2019-01-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag reklamerade för ett tag sedan en produkt hos ett företag då produkten gått sönder, i kompensation fick jag en rabattkod från företaget så jag kunde beställa en ny produkt gratis och bara betala frakten. Vad jag snabbt insåg var att denna rabattkod nollade hela varukorgen så jag beställde flera stycken produkter av denna vara och bara betalade frakten. Har fått orderbekräftelse och beloppet med frakten har dragits från mitt konto och kan även se att dessa produkter jag beställde är skickade till mig! Kan företaget på något sätt ändra priset på varorna i efterhand så jag blir betalningsskyldig eller har jag rätt att behålla produkterna då jag fått rabattkoden från dem själva?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felskrivningar är inte bindande när köparen är i ond tro

Huvudregeln vid ingående av avtal är att det är bindande (1 § AvtL). Från denna finns dock undantag, exempelvis gällande felskrivningar. Den som avgett en viljeförklaring som genom felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än vad som åsyftats är viljeförklaringen inte bindande under förutsättning att den till vilken viljeförklaringen är riktad insåg eller borde ha insett att det var ett misstag (32 § AvtL). I allmänhet föreligger ett förklaringsmisstag när en kund blir underdebiterad på grund av att en varas prisuppgift är felregistrerad. Vid bedömningen av om kunden borde ha insett förklaringsmisstaget ses särskilt till om varorna varit prismärkta eller inte, hur stor varumängden varit och underdebiteringens förhållande i förhållande till totalbeloppet. Det räcker dock med att kunden med ganska stor säkerhet borde ha insett att butikens viljeförklaring egentligen var en annan, för att denne ska anses ha handlat i ond tro.

Vad behöver du betala?

Av förklaringsmisstaget att avtalet blir ogiltigt och enligt huvudregeln ska prestationerna återgå. Var part ska även utge ersättning för vad denne kunnat tillgodogöra sig av den andra partens prestation, ex. om du förbrukat varan.

I ditt fall finns därmed två möjligheter, antingen att prestationerna återgår, dvs. att du skickar tillbaka varorna och samtidigt ersätter säljaren motsvarande den nytta du haft för varan, eller att du betalar för varorna. Ändrar företaget priset i efterhand, ex. genom att skicka en ny faktura innebär detta ett nytt anbud och du kan då välja att skicka tillbaka varorna (till följd av det förra avtalets ogiltighet) eller betala fakturan. Jag svårt att tänka mig att du skulle nå framgång med att hålla fast vid priset om 0 kr.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (727)
2019-05-20 Kan jag som näringsidkare ångra ingånget avtal med telefonförsäljare?
2019-05-07 Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?
2019-05-03 Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?
2019-04-30 Kreditköp med återtagandeförbehåll

Alla besvarade frågor (69294)