Är felaktigt pris i webbutik bindande?

Hej,

Jag beställde hem en vara som blev noll kronor när jag avslutade ordern (det fanns även andra varor som jag beställde samtidigt). Fick fakturan via Klarna på ett belopp, plockade ut paketet och såg på följesedeln att butiken debiterade mig och priskrediterade så att våran totala pris blev noll kronor. Jag betalade klarna enligt fakturan jag fick efter att ha checkat ut från hemsidan. Nu, en månad senare har jag fått ett mail och en faktura på varan från butiken om att den varan måste betalas för att det blev tekniskt fel när jag beställde mina varor, som kompensation har jag fått rabatt på 10% vid nästa köp. Är detta något som de kan tvinga en att betala av även om jag inte har gjort något fel och redan betalat av min första faktura där det fanns en kreditering med på varan. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är avtalslagen (AvtL) tillämplig.

Felskrivningar är inte bindande om köparen är i ond tro

Huvudregeln när du ingår ett avtal är att det är bindande (1 § AvtL). Från denna huvudregel finns dock undantag, exempelvis när det gäller felskrivningar. Den som avgett en viljeförklaring som genom felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än vad som åsyftats, är inte bunden av viljeförklaringen om den till vilken denna är riktad insåg eller borde ha insett att det var ett misstag (32 § AvtL). I allmänhet föreligger ett förklaringsmisstag när en kund blir underdebiterad på grund av att en varas prisuppgift är felregistrerad. Vid bedömningen av om kunden borde ha insett förklaringsmisstaget ses särskilt till om varorna varit prismärkta eller inte, hur stor varumängden varit och underdebiteringens förhållande i förhållande till totalbeloppet. Det räcker dock med att kunden med ganska stor säkerhet borde ha insett att butikens viljeförklaring egentligen var en annan, för att denne ska anses ha handlat i ond tro. Därmed har jag svårt att tänka mig att du skulle nå framgång med att hålla fast vid priset om 0 kr.

Vad behöver du betala?

Av förklaringsmisstaget att avtalet blir ogiltigt och enligt huvudregeln ska prestationerna återgå. Huruvida det är möjligt att prestationerna återgår är svårt att svara på i detta fall, eftersom jag inte vet vad det är du har köpt. Var part ska även utge ersättning för vad denne kunnat tillgodogöra sig av den andra partens prestation, ex. om du förbrukat varan.

I och med det förra avtalets ogiltighet innebär den nya fakturan att ett nytt avtal ingås. De kan därmed inte tvinga dig att betala just den fakturan utan här finns två möjligheter. Antingen att prestationerna återgår (om så är möjligt), dvs. att du skickar tillbaka varan och samtidigt ersätter säljaren motsvarande den nytta du haft för varan, eller att du betalar för varan. Mitt råd till dig är att höra av dig till säljaren och komma överens om hur ni ska göra. Jag har dock svårt att se någon möjlighet för dig att behålla varan till priset av 0 kr.

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”