Är falska påståenden om andra ett brott?

FRÅGA
Hej! Om en mormor till min dotter, ringer till socialen och säger att min dotter är autistisk, och att jag pappan till dottern lider av en personlighetsstörning och har två personligheter, fast det inte är sant, räknas det som ett brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).

Det du beskriver skulle kunna falla in under brottet "förtal" (5 kap. 1§ BrB). För att något ska anses vara ett fall av förtal krävs att någon utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte räknas som förtal. Undantagen består av om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att det påstådda var sant, eller om man haft skälig grund att anta att det var sant.

Förtal räknas som ett brott som kräver enskilt åtal i de flesta fall (5 kap 5 § BrB). Det innebär att den som utsatts för brottet själv behöver väcka åtal (47 kap 1 § RB). Vid ett enskilt åtal är det många processuella regler som man måste beakta, det är också tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt.

Om det finns särskilda skäl kan en åklagare väcka allmänt åtal (5 kap 5 § BrB). Det som påverkar bedömningen här är vilken typ av spridning påstående haft men även om de varit allvarliga till sitt slag.

Detta innebär att du som första led kan anmäla händelsen till polisen med en önskan om att åtal väcks i målet. Om åklagaren då beslutar om att allmänt åtal inte ska väckas kan du istället väcka ett enskilt åtal, här är det dock viktigt att du är införstådd med vilka kostnader och konsekvenser ett sådant kan medföra.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1248)
2021-09-20 Brottsligt att påstå att någon lider av psykisk sjukdom?
2021-09-19 Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?
2021-09-12 Falska anklagelser.
2021-09-05 Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

Alla besvarade frågor (95752)