Är falska anklagelser brottsligt?

2021-10-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag blev falska anklagas , men nu är jag frikänns av tingsrätten. Min fråga är ,kan jag anklaga till målsägande om ?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i Brottsbalken (BrB) och mer specifikt kapitel 15 BrB.

Då enligt din fråga så har du blivit falskt anklagad för ett brott och huruvida det är brottsligt. Det framgår inte vem som har angett de falska anklagelserna och därmed utgår jag ifrån att det var målsägande.

Kan det anses vara falska angivelser eller obefogade angivelser?
Enligt 15 kap. 6 § BrB så kan man dömas för brott om personen i fråga anger en oskyldig person till ansvar för brott med uppsåt (vilja) att personen ska fällas till ansvar för brott. Det betyder i ditt fall, om målsägande angav dig som skyldig när målsägande visst att eller bör veta att du inte hade begått brottet och ville att du skulle bli dömd för brottet så har målsägande gjort sig skyldig för brottet falska angivelser eller obefogade angivelser. Alltså behöver målsägande uppfylla dessa krav (rekvisit):

Falska angivelser:
- anger en oskyldig person till åtal
- med uppsåt att få personen att bli fälld för ansvar.

Obefogade angivelser:
- anger en oskyldig person till åtal samt,
- visste inte om att personen var oskyldig men borde ha haft skälig anledning att anta att personen angiven var oskyldig.

Om målsägande verkligen trodde att du hade begått brottet som du anklagades för så uppfyller målsägande inte kraven för brotten.

Kan det anses vara falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse?
Enligt 15 kap. 7 § BrB så kan man dömas för brott om handlingen inte faller inom 6 § (Se ovan) och personen har sanningslöst anklagar någon annan en brottslig gärning eller föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, hos åklagare, polis eller myndighet. Det betyder att om det inte faller inom 15 kap. 6 § BrBoch målsägande har i en anmälan till åklagare, polis eller annan myndighet angett falskt angett att du har begått en brottslig gärning, eller anger försvårande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet så har målsägande gjort sig skyldig för brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse. Alltså krävs det att målsägande uppfyller dessa rekvisit:
- i annat fall än som avses i 6 §
- i en anmälan hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet

- Uppfyller någon av dessa tre:

- sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning,
- föregiver besvärande omständighet, eller
- förnekar friande eller mildrande omständighet

Det krävs att målsägande har gjort det med uppsåt för att dömas till straffansvar.

Min rekommendation
För att målsägande ska ha begått något brott krävs det att personen gjorde detta med vilja och uppfyller de rekvisit som jag nämner ovan. Sedan om du tror att du har blivit utsatt för ett brott så ska du alltid anmäla det och mer information om anmälan hittar du här. Så min rekommendation är att du undersöker om målsägande har gjort sig skyldig för ett brott och sedan anmäler det till polisen där polisen kommer att utreda ytterligare om målsägande har faktiskt begått ett brott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2712)
2021-12-08 Införsel av batong - smugglingsbrott?
2021-12-01 Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom

Alla besvarade frågor (97716)