Är fällknivar utan egg olagliga?

2020-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Är fällknivar utan egg olagliga i Sverige?Exempel: balisong (även kallad för "butterfly-kniv") med oslipat blad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Tillämplig lag är lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen), hädanefter förkortat KL.

Är fällknivar, balisonger och dylika knivar olagliga i sverige?

Nej, dessa knivar är inte olagliga att inneha så länge de inte är på allmän plats. Detta framgår av 1 § KL, vari stadgas att sådana knivar och stickvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas på allmän plats. Det finns undantag i 1 § 2 stycket KL som stadgar att det kan vara tillåtet för en person att inneha en sådan kniv på allmän plats om denne behöver kniven i sin tjänst, ett exempel kan vara att en snickare ofta har ett behov av en kniv.

Om du är under 21 år så är dock stickvapen som konstruerats så att klinga eller blad snabbt fälls eller skjuts ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) inte tillåtna att inneha alls, se 1 § 3 stycket KL.

Omfattas balisonger, fällknivar och dylikt av knivlagen om de saknar egg?

Om knivlagen läses bokstavligt så omfattas inte exempelvis balisonger och springstilletter utan egg av knivlagen eftersom de inte är ägnade att användas som vapen. De "knivarna" du använt som exempel är praktiskt taget identiska med vanliga knivar bortsett från att bladen är slöa. De är emellertid inte ämnade att användas som knivar, utan som leksaker i stil med fidget spinners, varför de inte omfattas av knivlagen. De får alltså innehas på allmän plats, även av någon under 21 år.

Med det sagt så borde sådana saker inte lämna hemmet eftersom de enkelt kan misstas för riktiga stickvapen och orsaka besvär för dig och obehag för folk i din omgivning. För att undvika missförstånd bör du därför inte "leka" med den öppet. Sunt förnuft gäller alltså.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har andra frågor.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?