FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/03/2021

Är fällkniv otillåtet enligt knivlagen

Jag har en fråga gällande knivlagen. Vad menas med "Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft"? Jag förstår att springknivar, springstiletter och butterflyknivar ingår här. Men omfattas även fällknivar av denna lagen? Det finns ju fällknivar där bladet kan fällas ut snabbt. Var går egentligen gränsen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om fällknivar är otillåtna enligt lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Befogat innehav av kniv är tillåtet
Huvudregeln är att innehav av knivar, stick-och skärvapen och andra föremål som kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa är otillåtet bland annat på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Det finns undantag från detta förbud (1 § andra stycket knivlagen):

Innehav är tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter är utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag Innehav är tillåtet om det är att anse som befogat

Vad räknas som ett befogat innehav av föremål i knivlagen
För att avgöra om ett innehav är befogat görs en helhetsbedömning. I bedömningen beaktas föremålets art, innehavarens behov samt övriga omständigheter (1 § andra stycket knivlagen).

Lagtextens innebörd har preciserats i ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2016 s 30). I rättsfallet uttalar domstolen att innehav av en mindre kniv i de flesta fall ska godtas. Ett exempel på en mindre kniv är en pennkniv. Domstolen framhåller att sådana knivar ska omfattas av förbudet bara om speciella omständigheter gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Exempelvis en morakniv är tillåten i många sammanhang, till exempel för en utflykt där grillning ingår. I regel är innehav otillåtet i sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig, exempelvis idrottsevenemang eller nöjestillställningar. Rättsfallet handlar om en kvinna som hade en fällkniv i botten av sin handväska. Kniven hade kvinnan använt till att skära rabarber. Hon blev påträffad med kniven på allmän plats när hon var på väg hem från en matlagningstillställning. Kniven låg hela tiden i kvinnans väska. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och pekade bland annat på att syftet med knivlagen är att förebygga knivvåld.

Avslutningsvis innebär detta att innehav av en mindre fällkniv i många fall är tillåtet. Om någon anträffas med en kniv görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att avgöra om speciella omständigheter gör att det finns risk för knivvåld. Att bära kniv överhuvudtaget bland många människor skulle jag avråda, men i allmänhet ska det inte vara någon fara att bära en liten fällkniv i väskan om den används i ett legitimt syfte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo