Är fadern skyldig att betala underhåll till barnet?

2017-01-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag undrar, om ett kvinna ljuger om att hon fått missfall och långt senare kommer och säger " här är ditt barn. Blir fadern då skyldig att betala underhåll ?
SVAR

Hej!

Vid barnets födelse har socialtjänsten en långtgående skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Är kvinnan gift så fastställs hennes man som far genom faderskapspresumtion. Vid utredningen inhämtas upplysningar ifrån modern. Leder utredningen till dig kan du till exempel få göra en genetisk undersökning, sådana undersökningar är väldigt exakta. Kommer socialtjänsten fram till att att du med tillräcklig säkerhet är fadern, så får du möjlighet att bekräfta faderskapet. Väljer du att inte bekräfta faderskapet tas saken till domstol. Domstolen fastställer dig som far om en genetisk undersökning utrett att du är barnets far. Domstolen kan också fastställa dig som far om det är utrett att du har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet avlats och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av dig. (1 kap 5 § Föräldrabalken)
Fastställs du som far till barnet så blir du underhållsskyldig gentemot det. Föräldrar är underhållsskyldiga enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken . Vid växelvis boende så tänker man att föräldrarna fullgör underhållsskyldigheten genom att betala kostnader när de har barnet hos sig. Om barnet bor hos sin mor så är du skyldig att betala underhållsbidrag till det för att fullgöra din underhållsskyldighet (7 kap 2 § Föräldrabalken) . Du kan läsa mer om underhållsbidrag och hur du kan räkna ut vad du skall betala här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95763)