Är f.d. husägare jävig i beslut om bygglov?

2019-11-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vi har sökt bygglov för en tillbyggnad. Fått nej i nämnden. Ser i protokollet att de förra husägarna, dvs de vi köpte huset av sitter i byggnadsnämden. Är det jäv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande bygglov finns i plan- och bygglagen (PBL). Enligt denna lag ska bestämmelserna som finns i kommunallagen (KL) om nämnder gälla även för byggnadsnämnden (12 kap 5 § PBL).

I kommunallagen framgår att en anställd i en nämnd är jävig om:

- saken angår honom/henne själv, eller han/hennes make, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalda själv eller någon närstående

- han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång

- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till

- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet (6 kap 28 § KL).

Jag har väldigt svårt att se att endast det faktum att de tidigare ägt huset skulle innebära en jävsituation. Den enda punkten som möjligtvis skulle bli tillämplig är den sista, att det finns "någon särskild omständighet", men det ska med största sannolikhet till någon mer omständighet som gör att de skulle ha intresse att inte bevilja er bygglov, till exempel om ni var ovänner eller om de på något sätt skulle påverkas ekonomiskt av beslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1147)
2020-08-14 Brottsligt att inte plocka upp efter sin hund?
2020-08-12 Är civilingenjör en skyddad titel?
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år

Alla besvarade frågor (82781)