Är ett majoritetsbeslut tillräckligt då dödsbodelägare ska fatta beslut?

FRÅGA
Hej Jag är dödsbodelägare i ett dödsbo. Vi är totalt fyra stycken. När det gäller beslut som exempelvis vilken mäklare man ska välja i försäljning av bostadsrätt, vilken firma som ska tömma bostaden osv. Om jag har avvikande åsikt och de övriga tre är överens i beslut se ovan. Är det då majoritetsbeslut som gäller eller hur fungerar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbodelägare har som uppdrag att gemensamt förvalta den dödes egendom (18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att samtliga dödsbodelägare måste vara överens om de olika beslut som måste fattas. Ifall någon av dödsbodelägarna tycker annorlunda än de övriga kan de därmed inte handla, det går inte att fatta något majoritetsbeslut i dessa fall. Även om de övriga tre dödsbodelägare är överens kan de alltså inte fatta något bindande beslut utan ditt samtycke. Detta gäller alla frågor som rör dödsboet.

Ifall ni inte kan komma överens och fatta några beslut kan tingsrätten besluta om att förordna en boutredningsman. Detta kan rätten göra om en dödsbodelägare begär det, utan att några skäl behöver anges. Alla dödsbodelägare måste inte vara överens i denna fråga (19 kap 1 § ÄB).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?