FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott14/03/2018

Är ett funktionshinder en giltig anledning till att underskrida en hastighetsbegränsning?

Hej.

Har en fråga men för att få rätt svar vill jag ändå att ni har lite bakrundsinformation om läget.

Jag har haft först 30 moped i ca 1-2 år sen skaffade jag AM behörighet och moped o har haft de i ca 5 år och mopedbil ca 2-3 år nu men jag och mamma är inne på att de kanske blir billigare för mig o skaffa riktig bil o B-behörighet.

Men med tanke på att jag inte alltid har den optimala uppfattnings / reaktions förmågan och är lika snabb på o ta rätt beslut o handlingar i alla lägen som andra kanske är (då där är funktionshinder som gör att jag troligen inte kan träna upp dessa förmågor bättre än dom är & att jag tyvärr är stresskänslig)

För då menar mamma att hon hjälper mig med övningskörningen.

Men till frågan då, för då menar min mamma på att så fort jag fått körkortet (om jag lyckas vilket jag hoppas) & har skaffat bil, så ska jag inte ska köra mer än i ca 70kmh även om hastighetsbegränsningen skulle vara 100 / 110kmh. Har Min mamma rätt i att detta är tillåtet enligt lag att köra ca 70kmh även om det kanske är motorväg och 100 / 110kmh i hastighetsbegränsing och även ljust och bra sikt. (då hon refererar till att om man har släp får man ju inte köra fortare än 70 vilket stämmer)

Vad gäller i mitt fall? (då jag inte kommer köra med släp som de ser ut)

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag börja med att säga att det är kul att du funderar på att ta bilkörkort!

Tillämplig lag

För att ta reda på svaret till din fråga kikar vi närmare på trafikförordningen (1998:1276), nedan förkortad TraF, som kan sägas vara en fördjupning av trafikbrottslagen (TBL).

Det kan vara bra att känna till att trafikbrottslagen har företräde framför trafikförordningen i de fall lagrummen skulle behandla samma fråga.

Funktionshinder är inte en giltig anledning till att köra under hastighetsbegränsningen

En hastighetsbegränsning innebär högsta tillåtna hastighet. Det är inget krav som måste följas i alla situationer. Det här vet du säkert redan från när du tagit ditt AM-körkort.

Hastigheten ska anpassas till vad varje situation kräver (3 kap. 14 § TraF). I lagen sägs det att "hänsyn ska tas till: Väg-, terrängs-, väderleks-, och siktförhållandena, fordonets skick och belastning, samt trafikförhållandena i övrigt."

Precis som du är inne på tar lagen hänsyn till väderleks- och siktförhållanden. Kriterierna är objektiva och gäller för alla personer. Lagstiftningen tar däremot tyvärr inte hänsyn till om en person har ett funktionshinder eller inte.

I lagens femtonde paragraf finns andra kriterier som behöver iakttas utöver de nyss nämnda. Däremot finns det inte heller något här som skulle berättiga en person med funktionshinder att köra långsammare än övriga trafikanter (3 kap. 15 § TraF).

Snarare är det så att den som inte kan köra bilen på ett betryggande sätt och följa de gällande reglerna inte får köra bil alls, exempelvis genom att underskrida en hastighetsbegränsning (3 kap. 1 § TraF).

Skulle man göra det ändå riskerar man i första hand att göra sig skyldig till brottet "vårdslöshet i trafik" (1 § TBL).

Kör du lite under hastighetsbegränsningen lär det inte vara någon fara, men att som i ditt exempel köra i 70 km/h i stället för 110 km/h, kommer enligt mig förmodligen inte att accepteras.

Mina råd

Hör med en trafikskola eller Trafikverket om hur de tror att dina chanser till körkort ser ut med hänsyn till ditt funktionshinder.

Har du en god kontakt till den körskolan där du tog ditt AM-körkort kan det vara skönt att i första hand prata med de som jobbar där.

Jag vet inte exakt hur din situation ser ut, men i andra hand kanske det skulle kunna vara möjligt för dig att träna upp de förmågor som eventuellt hindrar dig från att ta ett bilkörkort, även om det är svårt.

Jag vill önska dig ett stort lycka till och hoppas att du får ditt bilkörkort!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?