Är ett amerikanskt körkort giltigt vid besök i Sverige?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Min son har dubbelt medborgarskap, i Sverige och USA. Han är utflyttad, bor i och arbetar i, och är skatteskriven i USA, och är över 18 år. Han har aldrig haft svenskt körkort men han har amerikanskt körkort. Får han köra på sitt amerikanska körkort vid besök i Sverige? På Transportstyrelsens hemsida framgår att det skulle gå utmärkt ifall han tidigare haft svenskt körkort - men det har han ju inte haft, så osäkerhet råder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att utländska körkort är tillåtna att använda i Sverige även om personen inte tidigare har haft ett svenskt körkort (6 kap. 1 § andra stycket körkortslagen). Det finns ett par undantag till denna regel, nämligen:

1. om körkortet är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om körkortet har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller

4. om innehavaren har flera körkort utfärdade inom EES och förklarar att hen vill behålla sitt svenska körkort.

Är körkortet dessutom utfärdat i en stat utanför EES, exempelvis i USA, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år tillbaka (6 kap. 2 § körkortslagen). Eftersom din son bor i USA antar jag att han inte är folkbokförd här, varför denna bestämmelse inte utgör något hinder för honom att använda sitt amerikanska körkort i Sverige.

Är inga av de ovan angivna undantagen för handen får din son använda körkortet när han kommer på besök till Sverige. Detta trots att han aldrig har haft ett svenskt körkort.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (960)
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

Alla besvarade frågor (96481)