Är en uppsägning på sms giltig?

Kan man skapa ett uppsägningskontrakt via sms.

Är det lika bindande som på papper??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan säga upp sig eller säga upp någon annan via sms.

Jag kommer först att besvara en uppsägning från arbetsgivarens sida och sedan behandla arbetstagaren uppsägningsrätt.

Arbetsgivaren säger upp arbetstagaren
En uppsägning från arbetsgivaren måste vara skriftlig (8 § första stycket LAS)

I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges (8 § andra stycket LAS) Om arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen (9 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska vidare lämnas till arbetstagaren personligen (10 § LAS).

Utöver att en uppsägning från arbetsgivaren ska var skriftlig finns det inte några andra regler på hur en uppsägning ska se ut för att vara giltig. Det innebär att en uppsägning via smsär giltig.

En muntlig uppsägning från arbetsgivarens sida är i och för sig även giltig, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för sitt lagbrott (38 § LAS)

Arbetstagaren säger upp sig
LAS reglerar inte vilken form eller med vilket innehåll en uppsägning från arbetstagaren ska ha. Det innebär att en uppsägning kan göras muntligt eller via sms.

Sammanfattningsvis kan en uppsägning på sms vara giltig både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. För arbetsgivaren uppställs det dock ett antal krav på vad uppsägningen ska innehålla.

Lycka till

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”