FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt09/12/2018

Är en trerumslägenhet tillräcklig för att försörjningskravet ska vara uppfyllt för en familj med tre barn?

Min vän har tre rums lägenhet på 74 kvm. Han ska hämta sina tre barn (5, 7, 9 år) till Sverige. På hyreskontraktet står det att lägenheten är för högst 4 personer. Migrationsverket avslår ansökan pga detta. Är det inte tillräckligt med tre rummare? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att migrationsverket avslog ansökan. Jag ska försöka hjälpa till så gott det går genom att förklara vad som gäller och ge råd om hur din vän kan gå vidare. För att barnen ska få komma till Sverige genom anknytning till din vän, krävs att det så kallade försörjningskravet är uppfyllt. Jag ska nedan förklara närmare vad det innebär.

Aktuella regler finns i utlänningslagen (UtlL) och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Den tillfälliga lagen gäller om den innehåller regler som skiljer sig från reglerna i utlänningslagen. Den tillfälliga lagen har medfört strängarekrav på försörjning vilket gör det svårare att få stanna på grund av anknytning.

Vad innebär försörjningskravet?

Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen (i detta fall din vän) måste kunna försörja sig själv och den eller de som ansöker (i detta fall barnen). Utöver det måste din vän ha en bostad av tillräcklig storlek och standard (9 § BegrL). Eftersom du nämner att avslaget beror på bostaden, går jag endast in närmare på det kravet och inte på det förstnämnda som är rent ekonomiskt.

Hur stor måste lägenheten vara?

migrationsverkets hemsida finns information om hur stor en bostad måste vara beroende på familjesammansättning. Dessa regler gäller oavsett om man enligt hyreskontraktet får bo fyra personer i en trerummare. Två vuxna utan barn måste ha minst ett rum och kök. Finns det även barn krävs ännu fler rum. När familjen består av en eller två vuxna och tre barn, måste det finnas minst tre sovrum. Två barn kan dela sovrum, men fler än så får inte bo i samma rum. Det innebär alltså att din vän ska ha ett sovrum till sig och minst två stycken till barnen att dela på.

Eftersom din vän bor i en lägenhet med tre rum och kök borde det räcka, förutsatt att det inte bor några andra i lägenheten än han själv och att det tredje rummet går att använda som sovrum.

Informationen som finns att tillgå är dock ganska kortfattad och migrationsverket gör alltid individuella bedömningar från fall till fall, vilket gör det svårt för mig att säga exakt varför migrationsverket avslog ansökan i detta fallet. Kanske finns det andra omständigheter än de som nämns i frågan som ligger till grund för avslaget? Kan det möjligen vara så att det tredje rummet inte går att använda som sovrum? Man anses inte heller ha en godtagbar bostad om man bor i andra hand eller hos sina föräldrar.

Sammanfattning

Den tillfälliga lagen har gjort det svårare för familjer att återförenas i Sverige. För att det ska kunna ske krävs att försörjningskravet är uppfyllt vilket bland annat innebär att din vän måste ha en tillräckligt stor bostad. Tre rum och kök ska räcka eftersom endast två av barnen då behöver dela rum. Varför migrationsverket avslog ansökan i din väns fall kan jag tyvärr inte svara på utan fler detaljer kring situationen. Kanske finns det någonting som gör att det tredje rummet inte kan användas som sovrum?

Råd

Om din vän inte är nöjd med beslutet kan han överklaga det (22 § BegrL och 14 kap 3 § UtlL). Information om hur man överklagar finns i beslutet din vän fått. Viktigt är att överklagan måste komma in till migrationsverket inom tre veckorfrån det att din vän fick beslutet om avslag. Om migrationsverket inte anser att det finns anledning att ändra beslutet, skickar de beslutet vidare till Migrationsdomstolen för prövning. Domstolen kommer då antingen hålla med migrationsverket eller ändra beslutet.

Om din vän vill överklaga rekommenderar jag att han tar hjälp av en jurist som vet precis hur man går tillväga och vad som ska föras fram för bäst resultat. Du kan kontakta någon av juristerna på Lawline här.

Hoppas att svaret är till lite hjälp för din vän! Jag önskar honom all lycka till i återföreningen med sina barn. Ställ gärna en ny fråga vid fler funderingar.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?