FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 17/01/2020

Är en timanställd skyldig att arbeta kvarvarande schemalagda pass när hen sagt upp sig?

När en timanställd säger upp sig och har schemalagda, avtalade arbetspass kvar. Vad gäller då?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Svaret på din fråga beror på vilken typ av anställning som den timanställde har. Om du har en tidsbegränsad anställning kan du som regel inte säga upp den. Vidare är huvudregeln tillsvidareanställning, LAS 4 §. Jag utgår därför från att det är en tillsvidareanställning som frågan berör.

Som huvudregel gäller en uppsägningstid om åtminstone en månad som du som arbetstagare måste ta hänsyn till, LAS 11 §. Om du har arbetat på arbetsplatsen längre än två år eller anställningsavtalet säger något annat kan uppsägningstiden vara längre. Arbetstagaren har en skyldighet att genomföra de schemalagda arbetspassen under den uppsägningstid som följer efter uppsägningen. Att inte genomföra arbetspassen ses som ett brott mot anställningsavtalet och kan innebära att arbetstagaren blir skadeståndsskyldig i förhållande till sin arbetsgivare, LAS 38 §.

Observera att du alltid kan prata med din arbetsgivare och försöka att nå en överenskommelse kring om du ska behöva arbeta de schemalagda passen eller inte. Som huvudregel har du dock en skyldighet att arbeta de passen som ni redan avtalat om.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?