Är en styvfar underhållsskyldig för sin sambos barn?

2019-11-18 i Underhåll
FRÅGA
Jag är sambo och hon har ett myndigt barn...han går i skolan ...är jag som styv far skyldig att ge honom tak över huvudet och betala för hans uppehälle?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalkens (FB) regler är det föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för barnens försörjning till dess att de är myndiga eller kan försörja sig själva. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet studerar fortsätter underhållsskyldigheten så länge barnet går i skolan, dock som längst till dess barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § FB).

Det är alltså din sambos ansvar att betala de utgifter som behövs för hennes barn. Om barnets andra förälder inte bor med barnet kan denne bli skyldig att betala ett underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Storleken på det underhållsbidraget är beroende på föräldrarnas inkomster och egna levnadskostnader (7 kap. 3 § FB).

Du som styvfar kan också vara skyldig att betala underhåll. Men detta endast om du är gift med barnets mamma, eller om du och barnets mamma själva har ett gemensamt barn! Eftersom ni enbart verkar vara sambos, är det alltså om ni har ett gemensamt barn tillsammans. Syftet med den här bestämmelsen är att barn inom samma familj inte ska behandlas olika. Har ni inget gemensamt barn tillsammans är du inte skyldig att betala något för din sambos barn (7 kap. 5 § FB). Sen är det ju förstås möjligt att hennes underhållsskyldighet ändå indirekt påverkar dig beroende på om ni har gemensam ekonomi eller dylikt, då hon såklart ska se till att barnet har vad det behöver i livet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81886)