Är en stadfäst förlikning om bodelning angående en fastighet ett svävaravtal?

2019-09-24 i Fastighet
FRÅGA
Jag och min ex make förvärvade gemensamt en fastighet i Spanien 2010 och står båda på lagfarten som skrevs hos Notarius Publicus . Vi tecknade gemensamt fastighetslånet . Jag ansökte om äktenskapsskillnad 2012. I tvångsbodelningen 2016 tilldelades vi fastigheten i Spanien och banklånet med hälften vardera. Min ex make överklagade bodelningsbeslutet. I förliknings dom november 2016 avtalas att fastigheten i Spanien tillskiftas min exmake och att han ensam ska svara för lånet som belöper på fastigheten. Detta har han inte fullgjort och vi är båda fortsatt ägare av fastigheten och är gemensamt ansvariga för lånet på fastigheten. Vi har inget samäganderättsavtal. Är detta tillämpligt för ett svävaravtal/villkor. Mer än två år har passerat, är då överenskommelsen om överlåtelsen av fastigheten ogiltig idag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida förlikningsdomen på att ett avtal om att din make ska tillskiftas fastigheten och stå för lånet upprättats, är att betrakta som ett svävaravtal och om detta därmed är giltigt när två år redan gått utan att avtalet realiserats.

Vad är ett svävaravtal?
Ett svävaravtal innebär att avtalets giltighet är beroende av att en viss omständighet förverkligas först. Exempelvis att en viss summa betalas, eller att en viss handling måste företas. Detta måste föras in i själva avtalet för att gälla (4 kap. 3 § 1 punkten jordabalken). Svävarvillkoren får dock inte gälla mer än två år fram i tiden (4 kap. 4 § jordabalken). Jag bedömer inte detta som ett svävarvillkor, eftersom det inte handlar om att villkora en överlåtelse för att den ska bli bindande. Därmed är inte heller överenskommelsen ogiltig.

Vad kan man göra för att få exmannen att fullgöra avtalet?
I det fall han inte följer förlikningsavtalet går det att begära en tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Detta faktum kan man använda som påtryckningsmedel.

En stadfäst förlikning innebär vidare att förlikningsavtalet kan verkställas hos Kronofogden. Det är alltså en så kallad exekutionstitel, dvs något som kan ligga till grund för åtgärder från Kronofogdens sida. Kronofogden kan eventuellt förelägga vid vite att fullgöra förlikningsavtalet (16 kap. 4 § utsökningsbalken och 2 kap. 15 § utsökningsbalken). För att få detta gjort måste man vända sig till Kronofogden, men eftersom det tillkommer ansökningsavgifter så kan man möjligtvis pröva först om det ovan angivna påtryckningsmedlet kan fungera som en morot att fullgöra förpliktelserna enligt avtalet.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81800)