FrågaÖVRIGTÖvrigt11/08/2022

Är en luftballong ett fordon?

Hej! Jag undrar om luftballong juridiskt sett anses vara ett fordon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med begreppet "fordon" menas som utgångspunkt vilket transportmedel som helst som kan användas som ett medel för att transportera saker, gods, djur, människor och så vidare. 

Den lagstadgade definitionen på både "fordon"  finns i lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Den juridiska definitionen av begreppet fordon definieras enligt lagrummet så här: En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Luftballong är inte ett fordon

Eftersom luftballonger inte transporterar saker, människor och så vidare på marken, räknas luftballonger alltså inte juridiskt sett som fordon. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”