Är en likvidator är skyldig att föra aktiebok?

Jag undrar om en likvidator är skyldig att föra aktiebok under en likvidation och på vilka grunder den skyldigheten i så fall träder in. Är det någon skillnad i skyldighet mellan privata bolag och publika bolag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här applicerar vi Aktiebolagslagen (2005:551)

Enligt 2 § Aktiebolagslagen ska samma lagar gäller alla aktiebolag både privat aktiebolag eller publikt aktiebolag om inte annat föreskrivs tydligt i lagrummet.

Skyldigheterna för en likvidator finns 25 kap. Likvidation och konkurs, specifikt angående redovisningsskyldighet i 25 kap. 37 §. Där är skrivet att "Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som ska läggas fram på årsstämman." Inget nämns om någon skillnad mellan privata och publika aktiebolag.

Hoppas det besvarar din fråga!

Amanda OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”