Är en likvidator är skyldig att föra aktiebok?

FRÅGA
Jag undrar om en likvidator är skyldig att föra aktiebok under en likvidation och på vilka grunder den skyldigheten i så fall träder in. Är det någon skillnad i skyldighet mellan privata bolag och publika bolag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här applicerar vi Aktiebolagslagen (2005:551)

Enligt 2 § Aktiebolagslagen ska samma lagar gäller alla aktiebolag både privat aktiebolag eller publikt aktiebolag om inte annat föreskrivs tydligt i lagrummet.

Skyldigheterna för en likvidator finns 25 kap. Likvidation och konkurs, specifikt angående redovisningsskyldighet i 25 kap. 37 §. Där är skrivet att "Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som ska läggas fram på årsstämman." Inget nämns om någon skillnad mellan privata och publika aktiebolag.

Hoppas det besvarar din fråga!

Amanda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97584)