Är en likvidator är skyldig att föra aktiebok?

Jag undrar om en likvidator är skyldig att föra aktiebok under en likvidation och på vilka grunder den skyldigheten i så fall träder in. Är det någon skillnad i skyldighet mellan privata bolag och publika bolag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här applicerar vi Aktiebolagslagen (2005:551)

Enligt 2 § Aktiebolagslagen ska samma lagar gäller alla aktiebolag både privat aktiebolag eller publikt aktiebolag om inte annat föreskrivs tydligt i lagrummet.

Skyldigheterna för en likvidator finns 25 kap. Likvidation och konkurs, specifikt angående redovisningsskyldighet i 25 kap. 37 §. Där är skrivet att "Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som ska läggas fram på årsstämman." Inget nämns om någon skillnad mellan privata och publika aktiebolag.

Hoppas det besvarar din fråga!

Amanda OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo