FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/04/2019

Är en förälder skyldig att betala underhållsbidrag för sitt barn som bor hos den andra föräldern?

Min sambo och hans ex har ett gemensamt barn och de har delad vårdnad om detta barn, och barnet är folkbokförd hos oss. Om nu det skulle vara så att barnet bor heltid hos modern som är gift med en annan man. Kan min sambo bli skyldig att betala underhåll för barnet då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn. Om barnet endast bor hos den ena föräldern kan den andra föräldern krävas på att fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag.

En förälder som har gemensam vårdnad om ett barn som varaktigt bor hos endast den andra föräldern, har en skyldighet att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB). Förarbetet till lagen säger att var barnet är folkbokfört visserligen kan vara vägledande i bedömningen om var barnet ska anses vara varaktigt bosatt. Dock kan vid en tvist, enligt förarbetet, även den tid barnet faktiskt vistas hos varje förälder och var barnet har sina tillhörigheter få betydelse (prop. 1978/79:12). Enligt praxis ska barnet bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna för att underhåll inte ska utgå (RH 1993:64).

Underhållsbidraget kan fastställas genom ett avtal eller en dom (7 kap. 2 § andra stycket FB). Hänsyn ska dock även tas till föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Enligt praxis har en förälder som saknar förmåga att bidra till underhåll inte krävts på det (NJA 1995 s. 290). Föräldern har dock en skyldighet att göra vad man kan för att skaffa en inkomst (NJA 1992 s. 550).

Om man är gift med någon som har vårdnad om ett barn, och bor tillsammans med den man är gift med samt med barnet, kan man emellertid bli underhållsskyldig mot barnet (7 kap. 5 § första stycket FB). Det gäller dock bara till den del som underhållet inte kan tas från den förälder som barnet inte bor med (7 kap. 5 § andra stycket FB). Alltså: endast om din sambo skulle sakna förmåga att bidra med underhåll till barnet, så kan barnets mammas make bli underhållsskyldig för den delen.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa SjöstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000