Är en bindningstid på 24 månader okej för kanalutbud som presenterats som ett prova på-erbjudande?

Hej!

Jag blev i november erbjuden av en TV-leverantör att "prova på" ett kanalpaket abbonnemang. Kostnaden var 199 kr/månad för de första tre månaderna och 499 kr/månad efter det. Uppsägningstiden var en månad. Nu när jag har "provat på" kanalerna i en månad har jag kommit fram till att utbudet inte riktigt är i min smak och jag ringde TV-leverantören för att säga upp abbonnemanget. Jag får då vet att uppsägningstiden är 24 månader och att jag måste fortsätta betala för kanalerna fram till och med november 2020. Det är totalt 11 000 kronor för ett abonnemang som jag inte vill ha och som jag faktiskt inte har råd med. Är 24 månader verkligen en skälig uppsägningstid för ett kabelteveabbonnemang? Är det skäligt för en tjänst som man har fått erbjudandet att "prova på"?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag tror att du menar är att det är 24 månaders bindningstid, och inte uppsägningstid, eftersom det senare alternativet ter sig orimligt och osannolikt.

I fråga om tv-abonnemang så är det enligt lag inte tillåtet med en längre bindningstid än 24 månader (5 kap. 15 a § LEK). En bindningstid på 24 månader är alltså tillåtet.

För att kunna angripa bindningstiden krävs det således att man ändå kan anse att det rör sig om ett ett oskäligt avtalsvillkor enligt 3 kap. 36 § avtalslagen på grund av övriga omständigheter.

När är en viss bindningstid ett oskäligt avtalsvillkor?
Faktorer som är av betydelse om ett avtalsvillkor är oskäligt är bland annat avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Man tar även hänsyn till styrkeförhållandena avtalsparterna emellan, exempelvis att den ena är konsument (3 kap. 36 § avtalslagen).

I ditt fall är det omständigheterna vid avtalets tillkomst som kan vara av intresse. Om avtalet presenterades som ett sätt att "prova på" vissa kanaler för ett lägre pris under en viss tid är det orimligt att i samma veva förena det med en bindningstid på 24 månader eftersom det då förfelar hela syftet med erbjudandet. Att presentera det som en möjlighet att "prova på" kanalerna innebär också att du som konsument har haft svårare att förutse att en bindningstid kan uppkomma. Eventuellt kan du även peka på att bindningstiden inte varit tydligt framhållen trots att omständigheterna var sådana att det var nödvändigt.

Vad ska du göra?
Säg upp avtalet skriftligen. Ta sedan kontakt med företaget och säg att du anser bindningstiden vara oskälig enligt det lagrum och de omständigheter jag nyss nämnt. Du ska vidare hota med att gå till ARN ifall de inte vill gå dig till mötes. Vägrar de säga upp abonnemanget ska du vända dig till ARN. ARNs beslut är inte bindande, men de flesta företag brukar följa deras utslag. I annat fall är din sista utväg att väcka talan i domstol om att avtalsvillkoret ska ändras eller undanröjas enligt 3 kap. 36 § avtalslagen. Om ARN däremot inte ställer sig på din sida skulle jag avråda dig från det sista alternativet eftersom jag inte tror att du i sådana fall kommer ha stora chanser att vinna en eventuell domstolsprocess.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”