Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA
2 personer har bevittnat en namnteckning på en revers. Deras namn går ej att tyda. Är namnteckningarna giltiga trots att de inte har namnförtydliganden, adressuppgifter och telefonnummer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skuldebrev
Ett skuldebrev, eller en revers, är ett skriftligt avtal mellan två eller fler parter kring en skuld. Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med på ett skuldebrev, men det bör framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka.

Bevittning av skuldebrev
För skuldebrevets giltighet är det inte nödvändigt med bevittning, men det är heller inte någon nackdel om bevittning ändå sker. Om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå frågor kring signaturen på skuldebrevet är det bra ur ett bevishänseende att bevittning har skett.

För att bevittningen ska anses giltig bör dock kunna krävas att signaturen är kompletterad med åtminstone ett namnförtydligande. Även personnummer och datum för signering bör kunna krävas.

Bedömning i ditt fall
Om signaturerna är sådana att namnen inte går att tyda och övrig information saknas är min bedömning att bevittningen inte är giltig. Bevittningens ogiltighet har dock ingen betydelse för själva skuldebrevets giltighet. Är det utformat på ett tydligt sätt med all nödvändig information är skuldebrevet fortfarande giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (467)
2020-11-26 Hur påverkar det mig om min fru har skulder och vi väljer att inte skiljas?
2020-11-21 Att kräva tillbaka lånade pengar
2020-11-20 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-11-18 Vem ska man kontakta för att fastställa en (privat) skuld?

Alla besvarade frågor (86500)