Är en avliden bröstarvinges universalarvinge berättigad att träda i bröstarvingens ställe vid den avlidna bröstarvingens förälders död?

2020-12-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om arvsrätten. Vår son var universal arvinge till sin farbror. Nu har farmor avlidit och min fråga är: Är vår son berättigad att ärva farmodern eftersom han var universal arvinge till sin farbror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din son ärvde sin farbror genom ett testamente, och att ni nu undrar om er son kommer träda i hans ställe vid arvfördelningen efter sin farmor. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser

I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom. Är den avlidnas barn inte längre i livet, träder deras barn i deras ställe genom s.k. istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar så går vi vidare till den andra arvsklassen. Här hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte längre är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Arvet efter farmodern

Arvet efter farmodern tillfaller hennes bröstarvingar, d.v.s. farbrodern och din sons far. Eftersom att farbrodern inte längre är i livet blir det relevant med istadarätten – denna tillfaller dock endast den avlidnes bröstarvingar, och inte universella testamentstagare. Detta innebär att det är endast farbroderns barn som kan träda i hans ställe vid arvsfördelningen efter farmodern.

Det framgår inte av frågan om din sons far fortfarande är i livet, men så länge han är i livet kommer er son inte ärva något från hans farmor – varken genom istadarätt eller genom att han var farbroderns universalarvinge.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91133)