FrågaPROCESSRÄTTVittna16/05/2018

Är en 17-åring tvungen att vittna i brottmål?

Hej !

Min dotter har blivit kallad för att vittna i en rättegång för grov stöld.

hon såg hela förloppet och försökte även till viss del hindra det.

Det var några ungdomar som slet åt sig en äldre mans jacka som dom visste innehöll en en ganska ny telefon, och sprang från platsen. Min dotter sprang efter en bit men tappade bort dom , dock återfann hon jackan.

Hon talade sedan med polisen som kom till platsen om vad hon såg osv. och nu har hon alltså blivit kallad som vittne.

Hon vill däremot inte medverka som vittne eftersom hon är rädd för represalier från de skyldiga när hon kanske möter dem nästa gång.

Hon är fortfarande under 18 år ( fyller 18 i Oktober )

Måste hon verkligen medverka !!!

Hon kan ju ändå inte identifiera personerna !!

Jag tycker det känns väldigt olustigt att hon ska riskera att råka illa ut bara för att hon försökte hjälpa till !!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB).

I Sverige råder vittnesplikt. Detta innebär att den som kallas till rätten för att vittna är skyldig att göra det. Infinner sig inte den som kallats kan denne åläggas att betala vite enligt 36 kap. 7 § RB.

Det finns undantag från vittnesplikten, exempelvis i 36 kap. 4 § RB för barn under 15 år och psykiskt störda. Rätten kan under sådana omständigheter besluta att vittnet inte ska kallas. Detta omfattar, som du förstår, inte din dotter.

Det finns en möjlighet som skulle kunna hjälpa din dotter i 36 kap. 18 § RB. I bestämmelsen fastslås att rätten kan besluta att hålla ett vittnesförhör utan att den tilltalade (den som enligt utsaga begått brottet) är närvarande i rummet om det finns skäl att tro att den tilltalades närvaro kan skrämma vittnet till att inte fritt berätta sanningen. Vill din dotter utnyttja denna möjlighet föreslår jag att ni meddelar domstolen detta innan huvudförhandlingen.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo