Är efterlevande make dödsbodelägare trots att bodelning inte skall genomföras och vederbörande inte skall ärva något?

FRÅGA
Hej,min mor har avlidit. Jag och min bror är särkullbarn. Efterlevande make finns.Enligt äktenskapsförord är all kvarlåtenskap enskild. oavsett hur den är införskaffad.Samma sak för efterlevande maken. Min bror och jag ärver allt enligt testamente.Jag skall iordningställa bouppteckningen och undrar om efterlevande make är dödsbodelägare i detta fall?All egendom är ju enskild.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det inte fanns några gemensamma barn till modern och maken. I så fall skulle ju de gemensamma barnens arvslott först ha gått via efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken, här), och maken skulle då självfallet ha varit dödsbodelägare.

Om all egendom är enskild och ingenting är testamenterat till den efterlevande maken, blir denne enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken inte dödsbodelägare. Dock är det bra att veta att den efterlevande maken trots detta alltid skall kallas till bouppteckningen enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken!

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1/ Är det så att om ingen bodelning görs - den efterlevande maken begär att var och en skall behålla sin egendom - då skall väl ingen bodelning göras? 2/ Enligt vilken lag kan en sådan begäran framställas? 3/ Är det det som kallas för "sämjedelning"?
2019-04-04 10:17
Kommentera
Relaterat innehåll