Är det värt att polisanmäla otrevliga meddelanden?

FRÅGA
Hej Jag och min flickvän har fått väldigt otrevliga meddelanden på instagram, facebook, snapchat osv. Alla meddelande kommer från samma person och det är allt från att man inte är normal till mer sexuella och religiösa meddelanden. Vi har båda sagt ifrån att vi inte vill få såna meddelanden men personen skapar fake konton och fortsätter. Vi blockar detta såklart. Men det fortsätter hela tiden. Vi har försökt spara det mesta och har det som bevis i fall vi ska göra en anmälan. Personen har hotat att hen kommer komma till min flickvän och att hon ska se vad som händer när hon kommer ut från huset. Helt enkelt massor av sorters har och hot i meddelandena. Gränsen gick idag när min flickväns vännina skickade en screenshot på när den personen hade lagt upp offentligt det var något i denna stilen ursäkta språket men vill bara citera för att få bästa möjliga svar " sån ful hora som leker sig att hon är bättre än alla andra och bara knullar runt på gatorna" Vi får många såna meddelanden och en och samma person står bakom dessa. Vi kan hens namn och undrar om det kanske är värt att polisanmäla. Inte för att få skadestånd bara att få det till att sluta. Jag vet att personen har vissa diagnoser och att hen har gått i gymnasiesärskola. Jag har själv haft svårigheter och vet hur svårt det kan vara för vissa i detta fallet. Men det är just på grund av de diagnoserna vi är rädda. Personen kan vara psykiskt instabil och det kan leda till Att den inte är medveten om vad den gör
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt korta svar på er fråga om det är värt att polisanmäla är ja, enligt min bedömning är det värt att anmäla för er del. Personens agerande kan sannolikt vara att betrakta som brottsligt, och just därför är det värt att anmäla. Jag kommer nedan ta upp de brott jag kan tänka mig att det handlar om, utifrån de uppgifter ni lämnat.

Ofredande

Det är för mig svårt att gå in och utreda varje enskilt rekvisit i bestämmelsen men utifrån de uppgifter ni lämnat är det möjligt att personens agerande är att betrakta som ofredande i lagens mening, paragrafen för ofredande är 4 kap. 7 § BrB (förkortning för brottsbalken).

Brottet omfattar bland annat störande kontakter, vilket enligt min bedömning är där er situation skulle falla in. En som ofredande straffbar gärning förutsätter att agerandet har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att ha fredad. Det krävs att den som utsätts har uppfattat angreppet, vilket inte verkar vara tveksamt i ert fall då ni i allra högsta grad verkar ha uppfattat det personen utsätter er för. Lagtexten för just brottet ofredande har ganska nyligen ändrats och omfattar nu även kontakter via internet, vilket det handlar om för er.

Olaga hot

Utöver ofredande skulle personens agerande kunna vara att betrakta som olaga hot. Paragrafen för olaga hot är 4 kap. 5 § BrB. Anledningen till att jag tar upp även detta brott är då ni skriver följande "Personen har hotat med att hen kommer komma hem till min flickvän och att hon ska se vad som händer när hon kommer ut från huset.", samt hur ni beskriver att det helt enkelt förekommer hot i de meddelanden hen skickar.

För att det ska handla om brottet olaga hot krävs att personen hotar med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotet är riktat till. Jag vet inte exakt vad personen hotar om i meddelandena, men beroende på vad exakt det är som förekommer kan olaga hot bli aktuellt.

Förtal

Vidare ger de uppgifter ni lämnat upphov till att fundera på brottet förtal, paragrafen för brottet är 5 kap. 1 § BrB. Anledningen till att jag tar med även detta brott är det citat ni skrivit med som personen har lagt ut offentligt. För att personen ska kunna åtalas för förtal krävs att denne har pekat ut din flickvän som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta henne för andras missaktning.

Med andra ord handlar det här om att en uppgift lämnas, och det sker till någon annan än den beskyllde (dvs. annan än din flickvän). Någon annan utomstående måste alltså fått tagit del av uppgiften, vilket verkar vara möjligt då ni skriver att det ni citerat har lagts ut offentligt samt att det är en väninna som har gjort er varse om texten. Det krävs inte att man ska bevisa att beskyllningen faktiskt har medfört annans missaktning, dock ska den vara av nedsättande beskaffenhet. Bedömningen om vad som anses vara nedsättande görs enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Min bedömning är att det är möjligt att det ni citerat är att bedöma som nedsättande.

Vid förtalsbrottet som jag skriver om här får man dock inte glömma att det föreligger en intressekollision, mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan intresset av att inte behöva bli utsatt för något sådant som t.ex. ni har.

Förolämpning

Som jag beskrivit ovan kan det ni citerat utgöra förtal, om det dock av någon anledning inte skulle uppfylla rekvisiten för förtal, t.ex. om det inte faktiskt kommit till någon utomståendes kännedom, kan även brottet förolämpning vara aktuellt. Paragrafen hittar ni i 5 kap. 3 § BrB. Här handlar det om att någon ska ha riktat beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan och att gärningen var ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Beroende på vad som exakt står i dessa meddelanden skulle även detta brott kunna vara aktuellt.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag absolut tycker att ni ska anmäla. Som ni ser ovan finns det ett antal brott som kan vara aktuella. Jag kan dock inte göra en fullständig utredning själv eller ge ett klart svar på om personen kommer åtalas eller dömas för något eller flera av brotten. Polisen kan dock göra en sådan fullständig utredning, och därför bör ni anmäla.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84173)