Är det ursäktat att inte ha en giltig biljett inom kollektivtrafiken om betaltjänsten inte fungerar?

2020-11-06 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej enligt Regeringens lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken står det skrivet:"Tilläggsavgift får inte tas ut om avsaknaden av en giltig biljett är ursäktlig med hänsyn till personens ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller någon annan omständighet."Gällande andra omständigheter enligt denna lag; är det ursäktbart att inte ha en giltig biljett ifall fallet är sådant att det är kollektivtrafikens fel att det inte är möjligt för passageraren att genomföra köp av biljett? För att specificera, en passagerare uppvisar att betalningstjänsten inte fungerar för kontrollant på kollektivtrafiken. Ursäktar detta avsaknaden av biljett då det inte är möjligt för passageraren att köpa en sådan trots att denne har försökt genomföra sitt köp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du skriver får en tilläggsavgift inte tas ut inom kollektivtrafiken om det av någon anledning är ursäktligt att resenären inte hade en giltig biljett (2 § Lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken).

I lagens förarbeten står bland annat att ansvaret för att ha en giltigt biljett vilar på resenären. Detta innebär att det t.ex. inte är en godtagbar ursäkt att man har tappat biljetten eller att man har gjort fel och köpt en billigare biljett än vad resmålet kräver (Prop 1976/77:11 s. 14).

Om betaltjänsten däremot inte fungerar och det inte heller finns något annat sätt att köpa en biljett borde det vara en sådan "annan omständighet" som gör det ursäktligt att resenären inte har en giltig biljett. Det är alltså inte tillåtet att ta ut en tilläggsavgift när det inte är resenärens fel att det inte går att köpa en biljett.

I praktiken finns det ofta flera olika sätt att köpa biljett på, och i så fall är det möjligt för resenären att ändå genomföra köpet trots att en betaltjänst inte fungerar. För att det ska vara ursäktat att inte visa upp en giltig biljett i en sådan situation krävs det alltså att inget betalningsalternativ fungerar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (888)
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?
2021-04-30 Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

Alla besvarade frågor (92105)