Är det tillåtet att spela in videosamtal i smyg?

FRÅGA
Hej! Är det lagligt att spela in ett samtal (videosamtal) som jag själv deltar i och som merparten av deltagarna är medvetna om och godkänt? Får jag sedan skicka vidare det till en kollega som också deltar i samtalet och som är medveten samt godkänt att jag spelar in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig eller tillåten avlyssning?
Huvudregeln är att det enligt 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Motsatsvis går det alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller öga mot öga.

Är det olagligt att filma en person?

Utgångspunkten är att det inte är olagligt att filma någon eller något och att bruka denna inspelning för sin egen användning. Det finns dock undantagsregler. Ett exempel på när fotografering eller videoinspelning kan bli otillåtet är om det har skett på ett kränkande sätt enligt 4 kap 6a § BrB. Det som definieras som kränkande enligt denna paragraf är att en person har filmat annan i smyg på en privat plats som exempelvis inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. Om filmandet sker på en allmän plats anses det inte vara kränkande. För att lagrummet ska bli tillämpligt krävs att gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter inte är försvarlig.

Bevis i privata syften kan riskera att aktualisera andra brott
Att observera är att om inspelningen sprids kan andra brott aktualiseras om inspelningen avser känslig information. Skulle exempelvis inspelningen innehålla sådant som utpekar samtalsparten som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars annan information som skulle kunna leda till att personen missaktas om inspelningen skulle spridas så kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § BrB). Om inspelningen riktar beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot annan kan även brottet förolämpning bli aktuellt (5 kap. 3 § BrB). Var därför noggrann med att inte sprida inspelningen ifall den innehåller känslig information.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är det inte olagligt att spela in privata samtal om du själv deltar i samtalet. Däremot kan det vara olagligt att spela in en person i dennes bostad utan samtycke om inspelningen är kränkande. Att sprida en inspelning är okej så länge inspelningen inte skulle kunna leda till att en person missaktas eller förolämpas. Jag rekommenderar att du inte sprider inspelningen om du är osäker på om inspelningen skulle kunna räknas som kränkande fotografering, förtal eller förolämpning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93065)