Är det tillåtet att spela in telefonsamtal?

Hej, jag blev uppringd av min sons lärare som pratade väldigt högt och på ett väldigt respektlöst sätt. Därför spelade jag in samtalet utan att hon visste. Är det olagligt? Är det lagligt om jag går till rektorn för att rektorn ska kunna höra inspelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är lagligt att spela in samtal och sedan spela upp dessa för en tredje part.

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB).


Är det lagligt att spela in samtal?

Det är olagligt att spela in privata samtal om personen inte är medveten om inspelningen och om den som spelar in inte deltar i samtalet (4:9a § BrB). Av detta kan man utläsa att det är lagligt att spela in samtal utan att deltagarna i samtalet är medvetna om inspelningen så länge man själv deltar i samtalet.


Är det lagligt att dela inspelningen med andra?

Som ovan nämnt så är själva inspelningen tillåten så länge du själv deltog i samtalet.

Gällande att sprida inspelningen däremot så finns en risk att det kan utgöra förtal (5:1 § BrB). Förtal kan aktualiseras om du pekar ut personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om spridningen av inspelningen sker för att utsätta personen för andras missaktning. Några närmare slutsatser än så kan jag inte dra då jag inte vet själva innehållet i samtalet.


Avslutande ord.

Jag antar att du själv var med i samtalet med läraren, inspelningen är därför tillåten och kan inte anses utgöra olovlig avlyssning (4:9a § BrB). Gällande uppspelningen av samtalet finns det en risk att förtalsbrottet kan bli aktuellt om du spelar upp inspelningen i syfte att utsätta läraren för andras missaktning eller för att peka ut läraren som brottslig/klandervärd i sitt levnadssätt.


Vänligen, 

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo