FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB23/04/2019

Är det tillåtet att spela in samtal för att använda som bevis?

Hej, jag undrar om det är tillåtet att spela in ett samtal mellan två vårdnadshavare när den ena inte vet att det spelas in? Alltså om man sitter med den andra vårdnadshavaren i köket och pratar och då spelar in samtalet för att kunna använda det i en vårdnadstvist.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att båda vårdnadshavarna sitter gemensamt i ett rum och för en gemensam konversation som den ena vårdnadshavaren spelar in utan den andre vårdnadshavarens vetskap, och om det är lagligt att göra så för att använda inspelningen som bevis i en vårdnadstvist.

Får man spela in ett samtal man själv deltar i?

Att spela in ett samtal som man själv deltar i är lagligt, även om den som deltar i samtalet inte vet om att man spelar in samtalet. Detta kan utläsas motsatsvis av 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB). Det är däremot inte tillåtet att spela in ett samtal som man inte själv deltar i, om de som deltar i samtalet inte har gett tillstånd till inspelningen.

Att använda inspelningen som bevis i en vårdnadstvist

Om vårdnadstvisten når huvudförhandling i domstol kan man använda inspelningen som bevismedel. I Sverige råder så kallad fri bevisföring (rättegångsbalken 35 kap. 1 §). Principen innebär att parterna i princip kan åberopa vilken bevisning som helst. Principen innebär även att bevismedel som man fått tag på genom olagliga handlingar ändå kan användas som bevis. Detta betyder att även en inspelning som är olaglig enligt 4 kap. 9 a § BrB kan användas som bevismedel i en vårdnadstvist, exempelvis om man utan samtycke har spelat in ett samtal man inte själv deltagit i.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Hittade du inte det du sökte?