Är det tillåtet att spela in samtal?

FRÅGA
Hej! Jag hade en fundering gällande avlyssning. Jag vill veta ifall det är tillåtet ifall jag spelar in ett telefonsamtal. Telefonsamtalet jag vill spela in för att låta andra höra det. Det vill jag göra utan att det är medvetna om det. Är det tillåtet?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är det olagligt att spela in ett samtal där ingen part vet att samtalet spelas in, detta räknas istället som olaga avlyssning, vilket är olagligt. En olaga avlyssning regleras av brottsbalken 4 kap 9a § brottsbalken. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Läser man dock lagtexten, e contrario, det vill säga, motsatsvis innebär det här däremot att det inte är brottsligt att spela in ett samtal man själv deltar i oavsett om de övriga i samtalet känner till det och eller har samtyckt till inspelningen. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.

Av frågan framgår det även att du vill spela in i syfte att sprida det. Även om inspelningen i sig skulle anses tillåten så kan det ändå vara brottsligt att sprida den vidare, dock beror detta på innehållet i inspelningen. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal, om det inte var försvarligt att lämna uppgiften, 5 kap 1 § BrB.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91309)